Ferge mer klimavennlig enn bro

Viser en ny rapport gjort av Multiconsult

En ny rapport fra Multiconsult på oppdrag for Vestland Fylkeskommune viser at fortsatt fergedrift gir lavere klimagassutslipp enn nye broprosjekter. Rapporten tar for seg seks planlagte broprosjekter i Vestland; Ytre Nordfjord, Atløysambandet, Masfjordsambandet, Huglosambandet, Sunnfast og Fjeldbergsambandet.