Gi brukte gaver!

Bygg gode holdninger om forbruk blant barna.

For barn er ingenting gøyere enn å få en gave, og ingenting er viktigere enn bursdager. Det er godt å bli husket på, og det er herlig å glede de vi er glad i.  

Men en gave trenger ikke være helt ny – så lenge den fungerer.  

Når barna begynner på skolen, blir det mange bursdagsbesøk. Det kan fort bli over 20 selskap i året og om en skal kjøpe gaver til alle, blir det fort dyrt. Det er heller ikke bra for planeten at det produseres så mye nytt. En leke består ofte av materialer som skal hentes opp fra bakken, som metall og plast. Det krever mye energi å lage noe nytt, og lekene må også kjøres lange avstander. Alt gir utslipp, som bidrar til klimaendringene. Så hver gang vi kjøper noe brukt, i stedet for noe nytt, sparer vi masse energi og ressurser. 

Vi vil derfor oppfordre voksne og barn til å gi brukte gaver! Det kan være en leke eller en bok dere allerede har hjemme, eller noe dere kjøper på en bruktbutikk.  

Mange synes det er vanskelig å gi brukt, men vaner kan forandres. En god start er å prate om gjenbruk på foreldremøter. Man kan bli enige i at dette er noe dere vil prøve i deres klasse. For eksempel kan det stå på invitasjonen at brukte gaver er helt topp! Det er lettere å gi brukt, hvis vi blir oppfordret til det.  

Vi er alle med på å skape gode holdninger når vi plukker ut brukte gaver. Ta med barna i boden eller på bruktbutikken og finn noe fint sammen.  

Vi håper at dere vil ta praten i FAU og at representantene tar diskusjonen med seg videre til sine klasser. 

Noen tips

  • Snakk om gjenbruk og gaver på foreldremøter.
  • Gå gjerne sammen om å gi gaver.
  • Skriv tydelig på invitasjonen at brukte gaver er å foretrekke.
  • Gi bare leker som er i orden. 
  • Brukte bøker er fine gaver.
  • Vask klær, kostymer og bamser før de blir gitt videre.

Tar du utfordringen? 

Send noen ord om hva dere har gjort, så kan vi dele det på Instagram og Facebook.

lt@naturvernforbundet.no
@naturvern_hordaland