Gi Gåbyen Bergen en handlingsplan

Det må bli enklere og tryggere å ta seg fram til fots.

På årsmøtet til Naturvernforbundet Hordaland 25.03.2023 ble det etterlyst aktiv handling på Gåstrategien for Bergen 2020-2030. Det er bred politisk støtte i byen for å gjennomføre flere tiltak. Vi ber Byrådet om:

  • Lage en handlingsplan over infrastruktur. Forfalne gangveier må repareres.
  • Forslag til handlingsplanen må til behandling før utgangen av 2023.
  • At det lages et kart over gangveier.
  • At vedtaket om brøyting av gang- og sykkelveier følges opp.