Gode, grønne Bergen

Her finner du Naturvernforbundet Hordalands visjoner et bærekraftig Bergen i 2030. Visjonene Gode, grønne Bergen ble utgitt i 2015 og 2019.

visjoner

 I «Gode, grønne Bergen» finner du mer informasjon om hva Naturvernforbundet Hordaland mener – både når det gjelder klima, transport og arealplanlegging og når det gjelder å ta vare på naturmangfoldet vårt.

Gode, grønne Bergen – En by for bier og bergensere

Vår visjon for Bergen i 2030 (publisert juni 2019).

Gode, grønne Bergen 

Aldri har det vært snakket mer om Gåbyen. Aldri har det vært satset mer på å øke biltrafikken. En visjon for Bergen i 2030 (publisert 2015).