Havuke med litt bismak

Er blåvasking det nye grønnvasking? 

Banner for One Ocean week

Tekst: Ingvild Sundal Joys og Tom Skauge, Naturvernforbundet Hordaland 

Det var One Ocean Week, – havuke, i Bergen. Statsraad Lehmkuhl vendte tilbake til Bergen etter to år på jordomseiling. Det ble mobilisert til folkefest og et fullspekket program. Vi i Naturvernforbundet Hordaland gledet oss over at Bergen var sentrum for arrangementer om havet og planetens helse. Naturpanelet og Montrealavtalen viser at natururmangfold på land og i hav er i alvorlig krise. 

Dessverre kom uken med litt bismak.  

Er blåvasking det nye grønnvasking? 

Programmet var omfattende, og store ord var i sving for å beskrive hvordan havbyen Bergen skal gå foran. Men er alt som havnet inn under One Ocean-paraplyen bærekraftig? 

Under «Ta tilbake fjordene til passasjertransport» la Tertnes Holding frem sin generøse plan for hvordan de skal «bistå Vestland fylke i å nå sine mål om utslippsfri transport innen 2030 gjennom smart havn, smart transport, og der Bergensregionen tar en ledende rolle for å revitalisere fjordsamfunnene og fjordene som transportåre.» Det kom ikke frem at måten de skal gjøre det på er ved å bygge en 1,3 km lang kai og et gigantisk hovedbygg med hotell, konferansefasiliteter og butikker som totalt nedbygger og ødelegger den urørte kystperlen Eidsvika på Askøy. Under arrangementet «Hva er KILDN? En game changer for turister i Bergen» la de frem sine naturraserende planer, og vi så ingen kritiske spørsmål om nedbygging av natur i strandsonen.  

Det kom ikke frem at måten de skal gjøre det på er ved å bygge en 1,3 km lang kai og et gigantisk hovedbygg med hotell, konferansefasiliteter og butikker som totalt nedbygger og ødelegger den urørte kystperlen Eidsvika på Askøy.

Norge er en av de to siste land i verden som tillater gruvedumping i rene fjorder. Miljøødeleggelsen ble ikke problematisert i One Ocean Week-programmet. I stedet rettet arrangøren fokus mot hvordan vi kan finne nye måter å utnytte havet på. Tittelen «Accelerating deep sea exploration” taler for seg selv. Målet var gruvedrift i dyphavet, en fremtidsaktivitet som fort kan bli en trussel for sårbare økosystemer og som en rekke miljøorganisasjoner stiller seg kritiske til. 

Et par år tilbake hadde det norske Forsvaret en reklamefilm på tv om hva Forsvaret håper skal skje. Svaret var: «ingenting, fantastiske ingenting». Kanskje vi kan tenke slik om våre fantastiske hav- og kystområder: Den beste karbonfangstteknologien finnes allerede, og den heter naturen. Mikroalger, tareskog, sjøgressenger, havbunn, og andre arter i havet tar opp karbon hver eneste dag, og det kan de fortsette å gjøre. Om vi gjør ingenting, lar dem i fred.   

En havuke i Bergen kan knapt tillate å kalle seg fremtidsrettet uten å ha naturavtalen og målet om 30% vern av havområdene som hovedtema i programmet. Vi ønsker oss en havuke der visjoner og tiltak for fremtiden ikke er ensbetydende med nedbygget kystlinje, mangedobling av cruise-turisme og rasering av havbunn.