Hils på våre studentpraktikanter

Ina Marie Christiansen og Mari Smith studerer geografi og biologi, og dette semesteret er de også praktikanter på kontoret til fylkeslaget i Hordaland.

Hvert år tar Naturvernforbundet Hordland inn studenter som praktikanter. I år skal de få planlegge og gjennomføre arrangementer i naturen gjennom Naturglede. Målet i dette prosjektet er å lage turer med lav terskel for å spre naturglede og kunnskap.  Ina og Mari får også planlegge møte og aksjon om plastproblematikken. Praktikantene kan i tillegg bidra med faglig innhold på nett og i medlemsbladet NaturVest, samt delta i andre aktiviteter og prosjekter på kontoret. Alle praktikanter jobber minst en dag i uka på kontoret og får attest etter fullført praksisperiode. 

– Jeg tenkte at det hadde vært gøy å se hvordan Naturvernforbundet fungerer på innsiden, for jeg har jo sett det på utsiden tidligere.  Jeg vil gjerne smake litt på det, for det er kanskje dette jeg vil jobbe med senere. Og så er det bra å få gjøre noe praktisk naturvernarbeid, forteller Ina. 

–  Ja, litt praktisk aktivisme! skyter Mari inn. Aller mest gleder hun seg til å være med på Plastjakten, hvor frivillige og ansatte skal rydde og kartlegge plastforsøpling på Herdla. 

– Alt vi kan gjøre utenfor kontoret er veldig fint, sier Mari som senere på dagen blir med Ina og prosjektkoordinator Synnøve Kvamme på elsykkeltur til Langeskogen. Der skal de forberede et familiearrangement. 


Les om prosjektene som Ina og Mari jobber med som praktikanter:
Naturglede Hordaland – Naturlig onsdag –  Plastjakten Hordaland – Prøvekjøre elsykkel