Hordfast er et tapsprosjekt for klima og natur

Statens vegvesen har laget en rapport der de påstår at det er bedre for klimaet å bygge motorveiprosjektet Hordfast enn å fortsette med dagens trase og bruke elektriske ferger. Der tar de grundig feil!

Vegvesenets egne tall viser noe som punkterer hele rapporten: De kommende 50 årene vil utslippene være markant høyere ved bygging av Hordfast enn med ferje. År 2030 vil Hordfast gi ca. tre ganger høyere utslipp enn fergedrift!

FNs klimapanel og forskerne har tydelig fortalt oss: Det er NÅ vi må kutte. Årene som ligger rett foran oss, er avgjørende. Om vi fortsetter som før, kan klimaet løpe løpsk. Da spiller det ingen rolle lenger hva vi eventuelt klarer kutte. Det vil være for sent.

40 år er en vanlig tidsramme når man beregner store prosjekter. Den eneste grunnen til at SVV kan påstå at Hordfast er et klimaprosjekt, er at de endrer dette til 100 år. Med beregning på 40 ville resultatet blitt det stikk motsatte.

Og hvem kan si noe fornuftig om hvordan verden er 100 år frem i tid?

Hordfast fører til

  • Kraftig økte klimagassutslipp i de kommende, avgjørende årene
  • Rasering av regnskoger og annen særlig verneverdig natur
  • Flerdobling av trafikken

Skaff oss miljøvennlige ferger, og lag nasjonalpark – ikke motorvei!

Av: Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland