Hva er problemet med plast?

Materialet kan farges, bli gjennomsiktig, bøyelig og bestandig. Og dypt problematisk når det havner på avveie. 

Produksjonen og forbruket av plast har skutt i været siden 70-tallet, hovedsakelig fordi det er så billig og holdbart. Dessverre er det nettopp denne holdbarheten som gjør at plasten er så problematisk når den havner i naturen. 

Plast er et kunstig materiale, som nesten alltid lages av fossil olje. Produksjon av plast bidrar derfor også til utslipp av klimagasser som fører til global oppvarming. Det mest problematiske med plasten, er likevel at den ikke kan brytes ned i naturen. Det er den strukturelle oppbygningen i plasten som er laget på en slik måte at naturens “renovatører” ikke kjenner den igjen, og ikke har noen virkemidler for å bryte den ned, slik som de ellers gjør med naturlig avfall. Derfor forsvinner ikke plasten – den brytes langsomt ned til mindre og mindre plastpartikler, til såkalt mikro- og nanoplast.

Store plastgjenstander, som bæreposer, tau, garn, emballasje, sugerør og så videre, dreper årlig fugler, fisk og sjøpattedyr. Selv om dette ikke er noe nytt, fikk mange flere øynene opp for alvorligheten av plastforsøplingen da gåsenebbhvalen på Sotra ble funnet med magen full av plastposer i januar 2017

Når plasten som havner i naturen brytes ned til mikro- og nanoplast, spises den av bittesmå organismer som dyreplankton. På samme måte som store plastposer tar livet av hvaler og andre dyr som spiser den, tar mikro- og nanopolast livet av de små skapningene som spiser den. I tillegg hoper plasten seg opp i næringskjeden etter som dyrene spiser hverandre. Nanoplast har nå blitt påvist i både fiskehjerner, øl, honning og drikkevann. Konsekvensene av dette vet vi foreløpig lite om, men atferdsendring har blitt koblet mot forekomster av nanoplast i fiskehjerner. Dette er svært urovekkende og antyder at konsekvensene av plastforsøplingen kan være langt mer alvorlige enn tidligere antatt. Derfor er det så utrolig viktig at vi både fjerner plasten som har havnet i naturen, og forebygger videre plastforsøpling! 

Fakta om plast

  • Hvert minutt havner 15 tonn plastavfall i havet – dette tilsvarer et lastebillass i minuttet. 
  • Siden 1950 har det blitt produsert 8 milliarder tonn plast – halvparten av dette har blitt produsert i løpet av bare et tiår (2007-2017). 
  • 88 % av all plast som noen gang har blitt produsert eksisterer fremdeles i dag. 
  • Bare 9 % av plasten resirkuleres på verdensbasis. 
  • I Norge har vi verdens ledende pantesystem for drikkeflasker – likevel havner millioner av flasker på avveie hvert år. 
  • Slitasje av bildekk er den desidert største kilden til mikroplast i Norge.