Ida ser helheten

Masterstudent Ida H. H. Hansen er opptatt av at naturvern må skje i et samspill med folket som bor der. Hun vil snakke med alle.

Ida Helene Holm Hansen, masterstudent i bærekraft

– Naturvernforbundet virker som en idealistisk organisasjon, med mye stå-på-vilje. Det ville jeg være en del av! sier Ida Helene Holm Hansen som dette semesteret er i praksis hos oss. Hun har bachelor i sosiologi, og tar nå master i bærekraft ved UiB med spesialisering i ‘globale samfunnsutfordringer’.

Se hvordan vi jobber

Ida forteller at hun håpte å få innsikt i hvordan en naturvernorganisasjon fungerer.

– Føler virkelig det altså! sier hun entusiastisk.

Hun har bidratt på kontoret vårt siden semesterstart og har deltatt i arbeidet med flere prosjekter. Særlig er hun involvert i ‘Miljøvennlig mat’, hvor vi har fordypet oss i norsk landbruk. Hun har vært med på landbrukskonferanse, deltatt på møter og skal være med på fylkessamling i Oslo i oktober.

– En ting er at man setter seg inn i faglige tema, men jeg har også fått innsikt i hvordan organisasjonen fungerer internt, hvordan vi snakker sammen, hvordan man går frem i et prosjekt. Det er veldig verdifullt! Jeg har godt av å stå i litt usikkerhet, å se at veien blir til mens man går.

Vil snakke med alle

Ida ler når jeg spør henne om hvordan hun ser for seg fremtiden.

– Nei, det må vel være å løse menneskets viktigste oppgave for tiden! Å ta vare på naturen, og redde verden!

Man kan ikke svare noe mindre, når det er Naturvernforbundet som spør.

Men Ida er åpenbart opptatt av å se helheten i det hun jobber med. Hun vil se på sammenhengene og løfte blikket. Naturen skal vernes, men det må skje i et samspill med folket som bor der. Fosen-saken har vært inspirerende å følge med på, og den har dukket opp som eksempel i flere forelesninger.

Verdifull kunnskap går tapt om man ikke inkluderer alle når viktige beslutninger skal tas.

Å snakke med alle, er noe vi forsøker å gjøre i matprosjektet vi jobber med. Vi prøver å få oversikt over hva andre tenker, og hvorfor de står for det de gjør. Først da kan man finne gode løsninger. Som Fosen-saken illustrerer, er ikke dette alltid like lett.

– Det blir vanskelig når man setter klimasaken opp mot naturvern og urfolks rettigheter, påpeker Ida. Én ting kan ikke gå på bekostning av en annen.

Vi må klare å redde klima, uten å ødelegge naturen eller livsgrunnlaget til et urfolk som også er truet.

– Når man setter opp vindmøller i områder som er viktige for samer, så viser det litt om hva vi bryr oss om i samfunnet, påpeker Ida. Det finnes ikke enkle måter å gå frem.


Vi er glad for å ha Ida med oss dette semesteret, og er takknemlig for innsatsen hun legger ned i prosjektene våre. Vi anbefaler studenter å velge emner hvor de får praksis bakt inn i utdannelsen. Det gir innsikt og erfaring fra arbeidslivet, og nyttige kontakter for fremtiden.