Mister vi Bybanen som grønt sporskifte for Åsane?

Bybanen er en suksess. 10 år etter åpningen hadde den fraktet 100 mill. reisende.

Av Gabriel Fliflet og Tom Skauge, leder og nestleder i Naturvernforbundet Hordaland

Bybanen er en suksess. 10 år etter åpningen hadde den fraktet 100 mill. reisende, før koronaen slo til brukte 40- 50 000 passasjerer den, hver dag! Den var ikke primært et klimatiltak da den ble påtenkt, men er i dag Bergens kanskje viktigste vedtatte klimatiltak.

Nå henger Bybanen til Åsane i en tynn skinne. Vestland fylkeskommune, som skal bygge og drifte Bybanen, har avsluttet arbeidet med tunnelalternativet. En av begrunnelsene er at tunnelalternativet vil bety store, varige driftsutgifter. Årlige driftskostnader for ett underjordisk bybanestopp, tilsvarer kostnadene for drift av Amalie Skram videregående skole i ett år! Det er urealistisk å tro at fylkespolitikerne kan og vil gå med på slike ekstrautgifter.

Befolkningstallet i Bergen vil fortsatt øke, Vi har valget mellom å bygge ned ned enda mer natur og matjord, på steder der folk blir avhengige av bilen, eller å satse på en klok fortetting langs Bybanen, der folk mye lettere kan klare seg uten bil. Bybanen trengs for å hindre ytterligere byspredning med nedbygging av store arealer uberørt natur. Den gir nytt liv til Sentrum. Den viser vei vekk fra trafikkslum og bilkøer. Åsane er merket av tiår med forfeilet satsing på motorvei og høy bilbruk. Nå er det på tide å gi åsanefolk det samme gode, forutsigbare og utslippsfrie kollektivtilbudet som Fana har, og Mindemyren og Fyllingsdalen snart får.

Vedtaket om Bybane foran Bryggen fra 2016 er nå grundig kvalitetssikret. Konklusjonen er entydig. Bybanen foran Bryggen er gir best tilgjengelighet til Sentrum, er billigst, gir minst risiko under konstruksjon, gjør Bryggen bilfri og gir best beskyttelse av kulturminner.