Motorveier i Bergensregionen 2022-2033

Oversikt over motorveiene som bygges og planlegges i Bergen.

Motorveier, e39, svegatjørn rådal

Det bygges og planlegges et betydelig nett av motorveier i og omkring Bergen i årene som kommer. Dette vil medføre betydelig trafikkvekst og vil få konsekvenser for å nå nullvekstmålet for de kommunene som har sluttet seg til Miljøløftet – Byvekstavtalen. Til sammen er et ca. prisoverslag i underkant av 130 mrd. kroner pr d.d. Hvis prosjektene får en kostnadsutvikling tilsvarende det vi ser i andre store utbyggingsprosjekter så kan en legge til min 30% summen blir da 169 mrd.

Det må være et stort paradoks at de få tiltakene som skal bidra til å nå nullvekstmålet og sikre et miljøvennlig og framtidsrettet transporttilbud i Bergen som f.eks bybanen til Fyllingsdalen ca 7 mrd. og til Åsane ca 9 mrd. møter sterk motstand mot utbyggingskostnadene og en sliter med å få finansiert disse prosjektene.

Det er vel på høy tid at våre folkevalgte og byråkrater stikker fingeren i jorden og tar inn over seg konsekvensene av klima- og naturmangfoldskrisen, betydningen av ordet prioritering hva det innebærer i praksis.

Oversikten er utarbeidet av Norges Miljøvernforbund i samarbeid med Naturvernforbundet Hordaland.

ProsjektPrisanslag mrdReferanseTrafikk
E39 Svegatjørn-Rådal10,5E39 Svegatjørn–Rådal er åpnet | Statens vegvesen https://www.vegvesen.no/globalassets/om-oss/om-organisasjonen/arsrapporter/tertialrapport-for-statens-vegvesen-per-31.-august-2022.pdf  Sluttfase
Sotrasambandet23,1Rv. 555 Sotrasambandet | Statens vegvesenOppstart
E16 K5, veidelen13Planomtale med konsekvensutgreiing (vegvesen.no)Reg.plan
E39 Arna-Klauvaneset13,8Kommunedelplan med konsekvensutredning: E16/E39 Arna-Klauvaneset-Vågsbotn (vegvesen.no)Kom.plan
E39 Arna-Fjøsanger6-8intern-rapport—verdianalyse-e39-floyfjelltunnelen.pdf (vegvesen.no)Utredning
E39 Ådland-Svegatjørn40,5tertialrapport-for-statens-vegvesen-per-31.-august-2022.pdf   e39-stord-os-planomtale-alternativ-f.pdf (vegvesen.no)Kom.plan
E39 Ny Fløyfjellstunnel3-5intern-rapport—verdianalyse-e39-floyfjelltunnelen.pdf (vegvesen.no)   Verdianalyse presentasjon (vegvesen.no)Utredning
E39 Flatøy-(Ostereidet)Eikefet15,4planskildring-kommunedelplan-e39-flatoy-eikefettunnelen-juli-2022.pdf (vegvesen.no)Kom.plan
Sum125,3 -129,3 mrdPrisanslag baseres på oppgitte tall i ulike plandokumenter på gjeldene tidspunkt og variere fra utredning, kommunedelplan, reguleringsplan, oppstart og i sluttfase.