Naturglede Hordaland i Friluftslivets år 2015

Her kan du se bilder og lese levende gjengivelser av hva Naturvernforbundet Hordaland gjorde i prosjektet Naturglede Hordaland i Friluftslivets år 2015.

Naturvernforbundet Hordaland har nylig tatt opp tidligere tradisjoner med å arrangere nærmiljøturer. Ressursene til å gjennomføre slike turer har vært små, men responsen har vært stor. I sammenheng med Friluftslivets år 2015, har vi kunnet trappe opp dette arbeidet, og invitert folk i alle aldre til 7 Naturgledeopplegg og 2 «Verdt å ta vare på» arrangementer. Gjennom Naturgledeoppleggene har omtrent 230 deltakere – barn, unge, eldre, studenter, lokalpolitikere, hverdagsturgåere og barnefamilier – fått oppleve naturglede, og økt kunnskap og engasjement om verdiene som finnes i deres nærnatur. «Verdt å ta vare på» arrangementene har vist hvordan klimaendringer påvirker naturen, og hvordan vi kan være med å ta vare på den. Flere har engasjert seg videre i arbeid med vern av viktige naturtyper og arter i Hordaland etter å ha vært med på arrangementene. Rapporten er inndelt i tre kapitler: 1) Prosjektaktiviteter; 2) Planlegging og gjennomføring og; 3) Frivilligkoordinering, annonsering og media.

 Last ned her: Rapport over prosjektaktiviteter og -oppbygning