Naturglede Kanadaskogens skjulte skatter

En klar høstdag i oktober samlet barn, voksne og studenter seg i Kanadaskogen for å vandre på fuktig løv i duften av høstskog på jakt etter sopp og for å lære mer om naturens skjulte skatter.

Forfatter: Inga Elda, praktikant fra Institutt for biologi og prosjektansvarlig Borgar Emanuelsen Bohlin, 26.10.2015. Redigert. 09.02.2024

Maurice Mittelmark
F.v. Linn Vassvik og Inga Elda i Naturvernforbundet Hordaland, med Gunn Nesbø og Eilif Grytøyr fra Bergen sopp- og nyttevekstforening.

Supert vær, samarbeid og oppmøte!

Søndag 18. oktober var det tid for naturgledetur til Kanadaskogen. I samarbeid med Birthe Ludvigsen fra Kanadaskogens Venner, hadde jeg og Linn Vassvik (tidligere biologipraktikant i Naturvernforbundet) utarbeidet en natursti rundt Krokatjørna for både barn og voksne. Vi hadde krysset fingrene for fint vær de siste ukene, og heldigvis var værgudene på vår side og stilte med sol og blå himmel hele dagen! Kan heller ikke si noe på oppmøtet, det kom mye mer folk enn forventet i alle aldre, noe som var veldig positivt overraskende. Det er supert at lokalbefolkningen benytter seg av slike tilbud og tar seg en tur ut i vakre Kanadaskogen for å lære om de skjulte skattene som finnes der!

Myr- en skjult skatt i seg selv

Spørsmålene i naturstien var i hovedsak knyttet til naturmangfold, klima og miljø. Dette er temaer som er veldig aktuelle, og viktig å bevisstgjøre folk på. En natursti er en svært god måte å informere og engasjere barn og voksne rundt spørsmål om klima og naturmangfold i deres nærnatur, som mange ikke vet så mye om fra før. Vi hadde blant annet spørsmål om problemstillinger knyttet til oppgraving av myr og utslipp av CO2, noe folk flest ikke har særlige kunnskaper om. Myren er nemlig en skjult skatt i seg selv. Myr er et lager av dødt organisk materiale, og dermed et karbonlager, men kun i urørt tilstand. Ved oppgraving frigjøres det store mengder CO2, som er en klimagass. Bevaring av slike naturområder er altså et eksempel på noe som på en og samme tid er et viktig miljø- og klimatiltak. Dette mener vi det er viktig å spre kunnskap og engasjement rundt, og derfor fant vi at det passet ypperlig å legge det inn i en natursti for både barn og voksne.

Inga Elda

Hule eiker husker skjulte skatter

På stien rundt Krokatjørna er det en hul eik, som var et tema vi tok opp under naturstien. Det er et svært rikt artsmangfold i hule eiker hvor det kan finnes over 1500 arter, noe som er en viktig grunn til at de er beskyttet av naturmangfoldsloven. Denne beskyttelsen er sårt tiltrengt, da det blir stadig færre av denne typen trær. At det er 1500 ulike arter som finnes i én hul eik, sier vel også litt om hvor viktig det er å ta vare på disse. Ved å beskytte de hule eikene, beskytter en også flere sjeldne og utrydningstruede arter – både lav, sopp og insekter – som er avhengig av sine huslige hulrom med dyptgående røtter og hardt treverk for å overleve.

Soppjakt er skattejakt!

Vi hadde også med oss Eilif Grytøyr og Gunn Nesbø fra Soppforeningen her i Bergen, som stilte opp som soppkontrollører. På forhånd oppfordret vi folk til å plukke i kurv eller papirposer, da plast er skadelig både for naturen og soppen. Takk til Blomsterpaviljongen ved Bergen Storsenter for utlån av papirposer! Det var mange som benyttet seg av muligheten til å få kontrollert soppfunnene sine. Ikke alle hadde lykken, men en del fant sopp som var spiselig! Jeg fikk inntrykk av at dette var noe som var veldig gøy for de som utnyttet sjansen.

1-3 f.v.: Inga Elda. 4: Maurice Mittelmark
Fremmøtte samler seg for samtaler om Kanadaskogens skjulte skatter, boller og soppkontroll. Flere skrev seg opp for å holde seg oppdatert om hva som skjer på natur- og miljøvernfronten i Bergen.

Praksisopphold hos Naturvernforbundet Hordaland

Nå har jeg vært hos Naturvernforbundet litt over en måned, og jeg trives veldig godt så langt. I forrige uke var jeg med på et av naturmangfoldsgruppens månedlige møter. Denne utgjør – sammen med bygg- og energigruppen og klima- og transportgruppen – en av tre faggrupper av aktive i Naturvernforbundet Hordaland. Jeg synes det er veldig gøy og interessant å være med på slike ting, for å se og høre litt mer om hvordan biologi benyttes i praksis. Naturmangfoldsgruppen tar også stilling til, og skriver høringsuttalelser om, viktige naturvernsaker, blant annet vedrørende utbygging av vassdrag rundt om i Hordaland. Det er ikke før etter jeg begynte praksisen min her at jeg virkelig har innsett hvor viktig det er å engasjere seg i klima- og miljøspørsmål for å verne om naturen – det hjelper ikke å sitte hjemme på sofaen i hvert fall! Om du har lyst til å engasjere deg aktivt i arbeid med natur.

Inga Elda,
Praktikant i Naturvernforbundet Hordaland fra Institutt for Biologi, UiB.

Friluftslivets år 2015

Gjennom prosjektet Naturglede i Hordaland har vi invitert til flere slike Naturgledeturer i løpet av Friluftslivets år 2015, med vekt på lette turtraséer og spennende opplegg for naturglade i alle aldre!

Naturglede Hordaland i Friluftslivets år 2015 ble støttet med midler av Hordaland Fylkeskommune, Friluftslivets År 2015, Sparebanken Vest, Konsul Haldor Viriks Legat og Norges Naturvernforbund.