Naturgledetur til Arnaelva

Les om da Naturvernforbundet Hordaland, i samarbeid med Arna Sportsfiskarlag, inviterte i underkant av 30 naturglade og lærelystne barn og voksne på en sprellende Naturgledetur langs Arnaelva.

En sprellende Naturgledetur

Den 10 September inviterte Natuvernforbundet Hordaland og Arna Sportsfiskarlag naturglade barn (og foreldre) med på en sprellende Naturgledetur oppover Arnaelva. Her skulle vi få høre om alt som rører seg i vassdragene, alt fra den berømte gjenforente laksen, til de mindre bunndyrene og insektene som lever der og som fortelle oss om vannkvaliteten i dette vassdraget. Det var Stein Siversten, formann i Arna Sportsfiskarlag som inviterte oss med, og som ledet oss oppover vassdraget han har arbeidet med å verne de siste 30 årene. Arna Sportsfiskarlag ble stiftet i 1985 av entusiaster som ønsket å reetablere laksestammen i Storelva i Arna. Laget driver med kultivering og tilrettelegging for fiske langs hele den lakseførende elva.På vei opp mot laksetrappa i Arnaelva.

I underkant av 30 nysgjerrige mennesker møtte opp ved Kirkehølen ved Arna Kirke, en nydelig «sommerdag» torsdag den 10. September. Flere av disse var foreldre med barn, men vi var også så heldige å få selskap av en hel 9ende klasse fra Hop ungdomsskole.

Fra Kirkehølen gikk turen oppover langs elven, hvor Stein kunne fortelle oss navnet og historien til hver eneste kulp i elvestrekket, alt fra skraphandleren (hvor den tidligere skraphandleren lå), til luthølen (hvor det med en feiltagelse ble sluppet ut lut en tid tilbake). Stein fortalte oss også om hvordan noen av kulpene og tersklene i elva er laget med gravemaskiner og for hånd, for å legge til rette for yngling hos laksen. Han fortalte oss også om hvordan de har bygd opp en stabil laksebestand, som for 30 år siden bestod av kun en enslig laks. Dette ble gjort mulig av rensing av vann og tilrettelegging for yngling i vassdraget, samt utsetting av fiskeyngel fra deres egne stamfisk og klekkeri. Hvert år settes det ut over 5000 yngel i vassdraget. Dette arbeidet er både tidskrevende og omfattende, og det var imponerende å høre at alt arbeidet er basert på 100 % frivillighet.


Her demonstrerer Stein fiske med mark, for å lure frem en laks som noen av de ivrige elevene hadde fått øye på i kulpen.

På turen fikk vi demonstrert både fiske med mark og flue, samt hvordan Stein og de andre i Sportsfiskarlaget selv jevnlig tar sedementprøver for å se på sammensetningen av bunndyr som lever i vassdraget. Dette er nemlig en viktig indikasjon på vannkvaliteten i vassdraget, og dermed hvordan forholdene er for fisken.


Her er vi samlet på toppen av laksetrappa, hvor vi snart skulle få se hvordan laksen tar seg opp trappetrinnene
or å komme seg opp til de høyere nivåene i elva.

Selve turen endte opp i laksetrappen, en oppgangsvei som både laks og sjøørret kan bruke for å komme seg opp rundt Lilandfossen til høyereliggende gyteplasser. Her er det også en tellemaskin, som tar bilde av hver eneste fisk som passerer gjennom laksetrappen. Til stor iver for mange fikk vi se gjennom bilder som var tatt av fisk, og demonstrert forskjellen mellom hunn- og hannlaks, og ikke minst forskjellen mellom laks og ørret. Etter dette ble vi ledet opp i Sportsfiskarlaget sitt klubbhus, her fikk vi ved hjelp av boller, brus og pølser økt blodsukker og konsentrasjon, før vi ble tatt gjennom hele historien til Arna Sportsfiskarlag igjennom deres jubileumsfilm, som ble laget i forbindelse med deres 30 årsdag.

Alt i alt var turen en suksess. Vi lærte mye nytt om vassdraget og om kultivering av fisk, samtidig som vi fikk oss en fantastisk tur i nydelig vestlandsnatur, og ikke minst fantastisk vær.

Åshild Idsø,
Praktikant fra Institutt for Biologi, UiB
Naturvernforbundet Hordaland

———————————————————

Naturglede i Hordaland er støttet med midler av Hordaland Fylkeskommune, Friluftslivets År 2015, Sparebanken Vest, Konsul Haldor Viriks Legat og Norges Naturvernforbund.