Naturmangfoldloven og historien om byens eldste innbygger

Med lov skal liv berges. Denne kvelden fikk omkring 40 nysgjerrige i Boksalongen lære mer om hvordan og hvorfor, og hvilken sammenheng naturmangfoldloven har med den skjebnesvangre men håpefulle historien om elvemuslingen.

Det er 7. oktober og det er klart for denne månedens Naturlig onsdag som holdes av Naturmangfoldsgruppen i Naturvernforbundet Hordaland. Vi er rundt 40 mennesker som har tatt turen til Boksalongen på Litteraturhuset i kveld for å lære om naturmangfoldloven og å få vite mer om elvemuslingen – byens eldste innbygger. Borgar Emanuelsen Bohlin åpner kvelden med å introdusere hva Naturvernforbundet gjør og litt om konseptet Naturlig onsdag. Deretter tar naturmangfoldsgruppens Sylvelin Bratlid Tellnes ordet for å introdusere kveldens foredragsholdere, mens publikum venter spent.Flere og flere engasjerer seg i våre grupper av frivillige, og får verdifull erfaring i et trivelig miljø. Vil du være med? Les mer her og finn skjema for hver gruppe, eller send oss en mail!


Naturlig onsdag er en sosial og faglig møteplass for miljøengasjerte i Bergen. Foto: Vilde Christensen

Se flere bilder fra kvelden på Facebook.

Med lov skal liv berges

Først ute var Magnus Johan Steinsvåg, seniorrådgiver ved Miljøvern- og klimaavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland. Med stor iver introduserte Steinsvåg naturmangfoldloven og hvorfor den er et viktig verktøy i hans arbeid og for alle i Norge som har interesse for å ta vare på naturen. Dens formål er å sikre bærekraftig bruk av naturen og ivaretakelse av naturen for nå og i fremtiden. Loven gjør arbeidet mer konkret for de som jobber hos Fylkesmannen, og bidrar til at de får mer penger til kartlegging og oppfølging.


Magnus Steinsvåg på Naturlig onsdag 7. oktober 2015. Foto: Vilde Christensen

Elvemuslingen som paraplyart

Steinsvåg snakket litt om elvemuslingen, men overlot det meste av dette temaet til de som skulle snakke etter ham. Per Johan Jakobsen, professor ved Institutt for Biologi, UiB, tar ordet videre.

Det er kjent at elvemuslingen har vært sårbar siden begynnelsen av 1700-tallet. Norge og Sverige har ca. 50 % igjen av alle elvemuslingene i verden og har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arten. Det som er litt trist er at 2/3 av de norske bestandene har svak eller ingen rekruttering av nye muslinger. Den er en paraplyart, noe som vil si at bevaring av denne arten vil ta vare på mange andre arter samtidig. Dette er fordi den både filtrerer en enorm mengde vann (hele 50 liter vann per dyr per dag), deponerer mat ned til dyr på elvebunnen, øker fiskeproduksjonen, og øker tilgang av oksygen ned til sedimentet.


Per Johan Jakobsen deler av sin kunnskap og sitt engasjement for elvemuslingen. Foto: Vilde Christensen

Gårdsbruk og nedbygging er en sentral årsak til elvemuslingens dårlige kår. Det vil si; gjødsel fra gårdsbruk fører til for mye næring og partikler i vannet, noe som igjen fører til algevekst og ugunstige forhold. I tillegg blir nedslagsfeltene nedbygget slik at silt og sand havner i vassdragene og muslingene kveles.

Jakobsen forteller om sitt «fosterhjem» på Austevoll – et kultiveringsanlegg for unge elvemuslinger fra store deler av Norge, og snart muslinger fra Finland, som er på vei dit denne uken. Her tar Jakobsen og vare på elvemuslingen helt til den når en alder og størrelse hvor den har større sannsynlighet for å klare seg ute i naturen. Elvemuslingen har en ganske kompleks livssyklus. Først lever den som en parasitt på ørret eller laks i opptil 10 måneder. Etter dette lever den på elvebunnen, og bruker foten til å spise, da den har ikke utviklet gjeller ennå. Når den blir større (2 mm) utvikler den gjeller og såkalte byssustråder for å feste seg til bunnen. Nå er den veldig mye sterkere og har en vesentlig større sjanse for å kunne overleve i naturen. Forhåpentligvis vil den leve et langt liv på 200 år, som er så gammel en aldrende elvemusling kan bli.

Opprop mot bybudsjettet


Deltakere samler seg bak opprop mot manglende støtte til klima og miljlø i forslaget til bybudsjett 2016. Foto: Vilde Christensen

På begynnelsen av kvelden hadde Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland, informert om fellesoppropet fra miljøorganisasjoner i Bergen (Framtiden i våre hender i Bergen, Hordaland Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Bergen og Hordaland) mot bybudsjettet som har blitt foreslått av Bergens avtroppende byråd. Her er det 100 % kutt i finansieringen til miljøtiltak i Bergen, slik som subsidiering for å utfase gamle vedovner og erstatning av oljefyr. Et bilde ble tatt i pausen, hvor deltakerne under kveldens Naturlig onsdag stilte seg bak miljøorganisasjonenes felles opprop.Les oppropet her.

Hva kan vi lære av Haukås?

Etter pausen satte Håvard Bjordal fra Klimaseksjonen ved Bergen Kommune fokus på Haukåsvassdraget. Selv om det er et relativt lite vassdrag, har det likevel et ganske rikt biologisk mangfold, deriblant for viper og – ja, du gjettet riktig – elvemusling!


Det diskuteres og registreres i Boksalongen. Foto: Borgar Emanuelsen Bohlin Vi har reparert vår kortmaskin, og nå kan du betale med kort. Det koster 50 kr, og er gratis for medlemmer. Du kan melde deg inn i døra.

En rapport som ble utarbeidet i 2002 knyttet problemene i vassdraget til for mye partikkeltilføring, næringssaltbelastning, miljøgifter, søppel/skrot i elva, ingen oppvandring av sjøørret og svak rekruttering. Det er fremdeles omfattende utbyggingsplaner på gang i området i dag, travparken bidrar med mye silt og eutrofiering og omtrent 20 000 biler passerer daglig på E39.

Men likevel er det å høre på Bjordal på mange måter en positiv og inspirerende avslutning på denne kvelden. Jo, det er fremdeles mange problemer, men Bjordal har troen på at dette skal gå den rette veien, med felles innsats fra frivillige, offentlige instanser, miljøorganisasjoner og fagmiljøer. Det har blant annet vært gjennomført et prosjekt som har fått mye interesse fra skoler, fagmiljø og frivillige, slik som Naturvernforbundet, Åsane historielag og Vennelaget for Haukåsvassdraget. Flere tiltak har blitt satt i stand for å tilrettelegge for elvemusling i vassdraget, deriblant å bygge en elvemusling-biotop.Den påfølgende mandagen inviterte Naturvernforbundet Hordaland, sammen med Per Johan Jakobsen og Håvard Bjordal, kveldens fremmøtte og andre på Naturgledetur til Haukåsvassdraget, som er den eneste gjenværende lokaliteten for den rødlistede elvemuslingen i Bergen kommune.

Diskusjonen etterpå

Kvelden avsluttes med spørsmål fra salen. Her er det mye interesse fra de som har hørt på foredragene. En interessant vinkling kom fra Gaute Henriksen fra boligutviklingsselskapet Profier AS som kjøpte og bygde ut i Haukås næringspark. Han hadde med reguleringsplanen for området og fortalte hvordan en utbygger prøver å utnytte arealet så godt som mulig. De har med biologer som konsulenter, men likevel går det ut over naturen av og til når en bygger i nærheten av sårbar natur.  Heldigvis har vi slike som Steinsvåg, Bjordal, Jakobsen, engasjerte fag- og lekfolk og organisasjoner som gjør en iherdig innsats med å passe på vårt dyrebare naturmangfold.

Referent,
Anlaug Furu Boddington
Naturvernforbundet Hordaland


Naturlig onsdag er et møtested med en egen atmosfære, hvor du kan få faglig påfyll og bli kjent med andre miljøengasjerte. Gjør som disse, ta turen, og bli mer engasjert!


Naturlig onsdag i Bergen

Første onsdag hver måned arrangerer Naturvernforbundet den sosiale og faglige møteplassen Naturlig onsdag i Boksalongen på Litteraturhuset i Bergen. Vi tar opp ulike temaer som framtidens energiløsninger, oppdrett, grønn hverdag og miljødebatt. Følg med for oppdatert program og nærmere informasjon på våre nettsider.