Naturvernforbundet Hordaland gir miljøpris til Fylkestinget i Hordaland

Fylkespolitikerne i Hordaland satser på klimavennlig skipsfart og resultatet er 90% kutt i klimagassutslippene fra fergene.

Gabriel Fliflet og Sivert Straume overrakte i dag Naturvernforbundet Hordalands miljøpris 2017 til Fylkestinget i Hordaland for deres satsing på klimavennlig skipsfart.

– I årtier har norske politikere lovet og løyet om å kutte i klimagassutslippene. Endelig kommer det noen som gjør vei i vellingen, sa Gabriel Fliflet under overrekkelsen. – Fylkespolitikerne i Hordaland får nå til 90% kutt i klimagassutslippene fra fergene, nærmest over natten!

Det var Hordaland fylkestings enstemmige vedtak om en satsing på miljøvennlig båtteknologi som har gjort dem fortjent til Naturvernforbundet Hordalands miljøpris for 2017.

– Det dere har fått til et lysende eksempel for alle andre folkevalgte. Dere turde stille krav. Som næringslivet innretter seg etter, uten større smerter. Tvert i mot! Maritime miljøer på Vestlandet blir enda dyktigere og utvikler ny teknologi, kanskje best i verden, sa Fliflet i sin tale til fylkestinget. – I ett smell får vi: Rekordkutt i utslipp, ny teknologi, nye arbeidsplasser.

Fliflet benyttet også anledningen til å advare mot blind teknologioptimisme: – Det er en farlig illusjon å tro at vi kan komme ut av uføret ved teknologi alene. I tillegg til ny teknologi trenger vi gamle dyder. Besinnelse. Moderasjon. Pliktfølelse. Pliktfølelse overfor nye generasjoner og andre arter.

Han trakk fram elbilen som eksempel. Selv om den er mindre miljøskadelig enn fossilbilen, er den også energikrevende å framstille, tar like mye plass og bruker de samme bildekkene – som er den klart største kilden til mikroplast. – Derfor trenger vi både nyskaping og måtehold i forbruk for å løse miljøproblemene, sa Fliflet.

Han oppfordret videre alle fylkespolitikerne til å skrinlegge fergeløs E39, monsterbroer og motorveier. – Kortreist mat er bra, men kortreiste folk er bedre!

Avslutningsvis minnet Fliflet fylkespolitikerne om deres ansvar som folkevalgte, og kom med en klar oppfordring: – Vær tilbakeholdne med det som kan skade. Vær modige der det må handles. Dere har scoret ett elegant mål, men vi ligger fortsatt langt, langt under i kampen. Så ikke gi dere nå!