Naturvernforbundets uttalelse om KAF fra landsmøtet 2015

6.-8. november 2015 hadde Naturvernforbundet landsmøte i Sarpsborg. Her kan du lese landsmøtets uttalelse om KAF (Karbonavgift til fordeling).

Innfør karbonavgift til fordeling
Norge og verden trenger effektive klimatiltak snarest. Karbonbudsjettet som landene forhandler om, blir stadig mindre. Dette gjør det stadig vanskeligere å komme fram til en sterk nok avtale. Derfor må Norge ta ansvar ved å innføre effektive tiltak nasjonalt, som så kan spre seg globalt.

Karbonavgift til fordeling (KAF) er et transparent, effektivt og sosialt rettferdig tiltak, som har evne til å samle folkelig støtte om tilstrekkelig høye karbonavgifter til å fase ut fossile drivstoffer og få utslippene ned.

Naturvernforbundet foreslår at det kreves inn karbonavgift ved utvinning av olje, kull og gass på utvinningspunktet eller importhavna, som fases inn med en lav sats, men øker forutsigbart hvert år. Alle inntektene blir utbetalt med et likt beløp til hver innbygger i landet, halvt beløp til barn under 18 år. Det kreves inn karbontoll på importvarer og gis refusjon på innbetalte av gifter på eksportvarer. Dette gjør at avgiften ikke går ut over norsk produksjon, verken til eksport eller import.

Klimaavgift til fordeling vil påvirke priser, planlegging og investeringer i hele samfunnet, bort fra fossilavhengigheten. I de tilfellene det oppstår uønskete effekter, som sentralisering og uforholdsmessig økte kostnader for miljøvennlig matproduksjon, må det i tillegg innføres kompenserende ordninger utenom selve KAF-konseptet. Avgiften må ikke være til hinder for andre miljøavgifter eller investeringer i miljøtiltak og kan ikke innføres som erstatning for eksisterende miljøavgifter.

Naturvernforbundet foreslår Norge som første land til å innføre klimaavgift til fordeling. Slik blir Norge et eksempel på at det er mulig å kutte utslipp raskt.


  • Spørsmål om KAF kan rettes til Naturvernforbundet Hordaland ved Hallvard Birkeland, post@birk.me, tlf 90574018
  • Vil du engasjere deg for natur, miljø og klima? Les mer om faggruppene i Naturvernforbundet Hordaland her. Fyller du inn skjemaet, tar vi kontakt! Spørsmål? hordaland@naturvernforbundet.no 55300660