Oppdrettsvolumet i Hordaland må ned

Mange kommuner åpner opp for mer oppdrett, selv når våre laksemerder har den høyeste dødeligheten i landet.

Oppdrettsanlegg Hordaland sett ovenfra med drone

Situasjonen i vår region er alarmerende. Veterinærinstituttet viser til en dødelighet på 23,7% for laks i 2022, meget høyt i forhold til 16% ellers i landet. Årsaken de peker på er intensiv produksjon, sykdom og stressende avlusing. Villaksen kjemper om livet. Lakselus, infeksiøs lakseanemi og pankreasykdom truer.

Dessverre tas det ikke hensyn til disse dystre realitetene i kommuneplanene og ny Interkommunal plan for sjøareal. I Nordhordland har derimot arealet til havbruk økt! Og gamle konsesjoner som ligger alt for tett i følge dagens standard, er ikke forkastet.

Flere kommuner kommer til å revidere sjøarealene i sine kommuneplaner i tiden som kommer. Vi oppfordrer kommunene til å se på disse arealene på ny. Oppdrettsvolumet må ned, man må si nei til økt areal og anlegg som ligger for tett må saneres.

Foto: Ola Moen