Planlegg en ryddeaksjon

I bunn og grunn trenger du bare å samle noen mennesker som vil være med og rydde – og noen poser å samle søppelet i. Men om du vil gjøre litt mer ut av det kan du planlegge en ryddeaksjon.

Planlegge først

Registrer deg på ryddenorge.no eller i Rydde-appen. 

Bestem hvor du vil rydde. Har du sett et område som var forsøplet? Du kan også få tips på ryddenorge.no, ved å velge kartlaget «Varslet forsøpling».  

Bestem tidspunkt. Kanskje du vil gjøre det på en dag hvor mange andre også rydder? F.eks på Strandryddedagen 5. mai eller før «fuglene kommer» og før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. 

Inviter venner, naboer og bekjente. Du kan mobilisere flere gjennom å registrere aksjonen på ryddenorge.no. Bruk gjerne Facebook og andre sosiale medier for å spre aksjonen. Lag et arrangement, legg inn informasjon om sted og tidspunkt for oppmøte og hva folk skal ta med.  

Skaff plastsekker, hansker, litt mat og drikke. Enkelte steder kan det også være nyttig å ha med spade eller kniv. Du kan se hvor du kan hente gratis hansker og poser i kartlaget «Ryddepakker» på ryddenorge.no, eller du kan også bestille gratis på nett. Når du bruker disse sekkene er det gratis å levere søppelet på gjenvinningsstasjonene.

Ha en plan for levering av søppelet. Mange gjenvinningsselskaper henter søppelet fra ryddeaksjoner gratis, så hør med dem i forkant. Søppelet må da plasseres der hvor restavfallsbilen kjører. Noen friluftsråd eller miljøorganisasjoner kan hjelpe til med henting. Hvis ikke må du levere det selv til gjenvinning. 

Kartlegg søppelet. Ta bilder av det du finner. Ser du noe som identifiserer hvor plasten kommer fra? Det er også nyttig om du registrerer deg ant. kilo eller antall poser/bigbags søppel du har samlet. 

Etterarbeidet 

Registrer informasjonen på nett. På Ryddenorge.no kan du registrere hvor mye søppel du fant, antall poser du fylte og meter strandlinje som ble ryddet. Her på plastjakten.no kan du sende inn informasjon om hvilke merkevarer vi finner.

Usikker på hva du har du funnet? På Facebookgruppen 2-minutters strandrydding hjelper vi hverandre med å identifisere hva vi har funnet.