Reagerer på tung veisatsing

Naturvernforbundet Hordaland reagerer på at reguleringsplanen for Sotrasambandet legger opp til en tredobling i veikapasiteten i området. Les uttalelsen her.

Sotrasambandet foreslått i reguleringsplanen vil innebære at veikapasiteten i området blir tredoblet, etter at ny firefeltsvei er bygget og dagens to-feltsbro er ferdig rehabilitert. Planforslaget stimulerer til et gammeldags og ikke-bærekraftig arbeids- og bosettingsmønster samt en massiv vekst i personbiltrafikken. Reguleringsplanen innebærer et grovt brudd på lokale, regionale og nasjonale målsettinger og må fullstendig revideres. 

Naturvernforbundet Hordaland reagerer på planforslaget, som er et klart brudd med Klimaforliket og Nasjonal Transportplan 2014. Les den fulle uttalelsen her.

Her kan du lese en fremtidsrettet visjon for bærekraftig transport og arealplanlegging i Bergen, utarbeidet av Klima- og transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland.Lurer du på noe om arbeidet i klima- og transportgruppen, eller vil du bli aktiv i den eller en av de andre gruppene våre? Les mer og meld deg inn her, eller send mail: hordaland@naturvernforbundet.no


Vil du også engasjere deg?