Resultater fra prosjektet Prøvekjøre elsykkel i 2016

21% kjøpte elsykkel etter ukes prøvekjøring. Les hvilke andre resultater prosjektet hadde i 2016.

Les hele rapporten: Resultater 2016

Prosjektet Prøvekjøre elsykkel er stadig i endring, men målet er det samme: å få flere til å velge bærekraftig transport. Målgruppen har siden starten vært voksne, men i året som har gått har vi også begynt arbeidet med å finne tiltak for å nå ungdom. Vi samler erfaringer og resultater i en årlig rapport, og i Resultater 2016 finner du hovedsaklig resultatene fra de voksne som har prøvekjørt elsykkel i en uke. Arbeidet med ungdom er underveis, og de vil du finne i resultater for 2017.

Noen av resultatene våre oppsummert: 

De som prøvekjører i en uke endrer reisevaner. 21% kjøper elsykkel etter ukes prøvekjøring… 

… og vi ser at flere bruker sykkel, og litt færre kjører bil og reiser kollektivt. 

De synes generelt at det var en god opplevelse å prøvekjøre elsykkel:

Men hva slags folk er det som prøvekjører elsykkel i en uke? Det er både kvinner og menn i ulik alder…

… som har et stykke til jobb og skole. 

Les hele rapporten: Resultater 2016
Se alle rapporter.