Står opp for Hellandselva

NVE har igjen anbefalt en kontroversiell vasskraftutbygging.

Denne gangen er det Onarheim Kraftverk som får NVEs velsignelse til å bygge ut Hellandselva i Kvinnherad. Fylkesmannen og en lang rekke andre instanser gikk imot. Flere DNT/turlag i Hordaland, Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet og mange flere spør seg hvordan det er mulig: elva fyller omtrent alle krav til frilufts- og naturkvaliteter som skulle tilsi avslag.

NVEs anbefaling er påklaget til Olje- og energidepartementet av et samlet korps av natur- og friluftsorganisasjoner. Denne uka møtte en stor og godt forberedt delegasjon opp i departementet som skal avgjøre saken.

– Vi har en god følelse, sa «vassdragsgeneral» Per Flatberg i Naturvernforbundet etter møtet.
– Vi er positivt overrasket over OEDs avslag for en rekke dyrebare vassdrag i det siste, der NVE har ønsket utbygging. Nå krysser vi fingrene og alt vi har for at Hellandselva skal bli et nytt eksempel på at regjeringen tar ansvar for viktige nasjonale og regionale verdier der NVE har latt være.


Mari Teigen Varanes fra Kvinnherad Turlag var sentral talsperson i møtet med OED.