Stopp arbeidet med å øke vegkapasiteten i Bergen

En forlenget Fløyfjellstunnel vil øke faren for enda mer trafikkslum på Danmarksplass.

Biltrafikk og trafikkslum på Danmarksplass

Bergen bystyre vedtok at det skulle frigis et felt i Hellevegen til Bybanen. Dessverre ble det samtidig bestemt at Fløyfjellstunnelen skulle forlenges mot nord. Det mener vi er en svært dårlig idé. For det første forsinker det byggingen av Bybanen til Åsane. For det andre vil en bedre og raskere bilveg i tunnelen øke faren for trafikkøkning, mer trafikkslum og høyere luftforurensning på Danmarksplass. Og det vil atter bli vanskelig å nå målene om redusert biltrafikk i Bergen.

Vi bør heller satse på å bygge Bybanen, så flere kan la bilen stå. Byutviklingen i Bergensregionen må skje gjennom å redusere biltrafikken, ikke øke den.

Vi anbefaler derfor følgende:

  • Et 0-alternativ blir utredet grundig.
  • Konsekvensutredning drøfter faren for økt biltrafikk gjennom Bergensdalen.
  • Et alternativ uten kapasitet for toveis trafikk i ett tunnelløp blir utredet.
  • Et alternativ med toveis trafikk med 40 km/t blir utredet ved planlagt vedlikehold.
  • Kollektivfelt blir lagt inn i reguleringsplanen.
  • Dersom våre anbefalinger ikke blir tatt til følge er vårt syn at planforslaget blir avvist.