Tom Skauge ny leder i Naturvernforbundet Hordaland

Årsmøtet valgte lørdag Tom Skauge til ny leder for Naturvernforbundet Hordaland. Gabriel Fliflet ble takket av etter 5 års imponerende innsats som leder.

Ny leder Tom Skauge takker av Gabriel Fliflet

Skauge (66) har vært politisk nestleder Naturvernforbundet Hordaland sitt styre i 5 år. Han har erfaring fra 8 år i Bergen bystyre og 4 år i Fylkestinget i Hordaland. I sitt politiske arbeid og i Naturvernforbundet har Skauge særlig arbeidet med naturmangfold, klima, byutvikling, grønt skifte for fergesektoren og kollektivtilbud. Han har i mange år bidratt til Bybanesatsing og motstand mot naturødeleggende motorveiplaner.

Profilbilde av Tom Skauge

Tom Skauge har også relevant faglig erfaring fra arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft i sektoren for høyere utdanning. Han er Universitets- og høyskolerådets representant i Nasjonal komite for agenda 2030 i høyere utdanningssektoren (SDG Norge). Skauge leder også Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft for utdanningsinstitusjonene som gir utdanning innen økonomi og administrasjon i Norge.

Vår nye leder er medredaktør i en mye brukt lærebok som er aktuell for bærekraft: «Etikk for beslutningstakere. Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar». Han er også redaktør for bloggen Profesjon, etikk og bærekraft: profesjon.no

Vi er svært glade og takknemlige for at Tom tar over stafettpinnen som leder av organisasjonen, og for Gabriel Fliflets lederskap som vi har hatt gleden av i fem år.

Gabriel har ledet med stå-på-vilje, energi, klokskap, kreativitet og glimt i øyet, og det vet vi at vil fortsette under Toms lederskap.

Med seg i styret får Tom Skauge følgende medlemmer: Gabriel Fliflet, William Helland-Hansen, Ragnhild Gya, Knut Espelid, Bård Larsen, Ruben Thormodsæther og Hallvard Birkeland. Helene Vacarias er 1. vara, Oddvar Soldal er 2. vara og Siri Vatsø Haugum er 3. vara.