Valkomiteen si innstilling er klar

På laurdag 16. mars er det årsmøte, der mellom anna nytt styre skal veljast. Her er valkomiteen si innstilling til nytt styre.

Naturvernforbundet Hordaland sitt årsmøte går av stabelen laurdag 16. mars kl. 15. Valkomiteen vil legga fram følgjande innstilling til nytt styre:

Leiar: Gabriel Fliflet (attval)

Styremedlem: Knut Espelid (attval)

Styremedlem: Tone Salomonsen 

Styremedlem: Tonje Sæther

1. vara: Oddvar Soldal

2. vara: Synnøve Spangelo

3. vara: Hedda Østgaard

Styremedlemene vert valt for to år, medan leiar og varamedlem vert valt for eitt år om gongen. Fylgjande styremedlem er ikkje på val i år:

Hallvard Birkeland

Ingvild Johnsen

Tom Skauge

Styret innstiller på følgjande valkomité:

Øystein Lunde Heggebø (attval)

Eivind Vangdal (attval)

Ragnhild Gya (ny)

Vel møtt til årsmøte!