Verdens lengste sykkeltunnel blir i Bergen

Sykkelsatsingen i Bergen har i mange år vært lovende på papiret og håpløs i virkeligheten. Politikernes ambisjoner har gått opp, mens syklistenes andel av trafikken har gått ned. Enkelte, små strekninger har blitt forbedret, men hverdagen for syklister i Bergen er fortsatt å tråkle seg gjennom et lappverk, der sykkelstier dukker opp og plutselig forsvinner igjen. Sist uke kom en nyhet som fikk smilet fram hos oss som arbeider for sykkelens sak: Bergen får verdens lengste sykkeltunnel, mellom Mindemyren og Fyllingsdalen!

Full versjon av innlegg publisert i Bergens Tidende 2.6.2017

Naturvernforbundet Hordaland tegnet i 2015 et optimistisk sykkelkart i dokumentet «Gode grønne Bergen», vår visjon for Bergen i 2030. Der var denne tunnelen på plass. Lite ante vi at vi skulle få gjennomslag for dette dristige forslaget allerede etter to år!

Asplan Viak konkluderte i sin analyse for byvekstavtalen med at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppgradere en rømningstunnel parallelt med bybanetunnelen til Fyllingsdalen til en skikkelig sykkeltunnel. Både kommunen og fylket har allerede gått inn for at dette. Men ville staten ta halvparten av disse kostnadene på samme måte som den gjør med selve bybanen til dalen? Etter at nrk.no denne uken meldte at stortingsflertallet virkelig vil betale halvparten av denne kostnaden, er det klart at prosjektet både kan og må gjennomføres.

Vi i Naturvernforbundet gnir oss i øynene og har litt problemer å tro at dette er virkelighet og ikke en dagdrøm. Er vi vitne til at ny forståelse for bærekraftig byutvikling vinner fram både blant byplanleggere og politikere? Blant hovedpoengene i visjonen vår for Bergen 2030, var at en bærekraftig byutvikling må innebære tøff prioritering, slik at folk i framtiden blir satt i stand til å leve miljøvennlig. Det betyr konkret at byen utformes slik at folk kan gå eller sykle til jobb og daglige aktiviteter, eller de skal ha tilgang til et godt kollektivtilbud. I 2030 skal ikke bil være noe folk har bruk for når de bor i by, men noe en kan leie eller dele de gangene behovet oppstår.

For å forme byen slik, må en prioritere fortetting og bygging av gang- og sykkelveier, samt kollektiv infrastruktur. Og ikke minst: en må slutte å bygge stadig nye motorveier.

Blant forslagene våre til sykkeltunneler var også sykkeltunnel i den nåværende jernbanetunnelen fra Årstad til Fløen. Som nå også ser ut til å bli virkelighet! Viktig er også forslaget om en kombinert sykkel- og rømningstunnel for bybanen fra NHH til Eidsvåg. Denne vil gi Åsanefolk en mye raskere sykkelvei til sentrum. Elsykkelen er nå blitt populær, og syklister har fått mye lengre rekkevidde – uten svette. Sykkeltunneler gjennom fjellene vil da gjøre det attraktivt for mange bilførere å droppe bilen, og heller satse på sykkel til jobb.

Dersom nå politikerne i byen klarer å prioritere helhetlige, gjennomgående sykkelstier i begge ender av sykkeltunnelene – i dette tilfellet spesielt fra Kristianborg til sentrum – ja da begynner vi å se lyst på framtiden for sykkelbyen Bergen. Bystyret må nå stå fast ved sykkeltunnelen til Fyllingsdalen, og rikspolitikerne må huske dagens lovnader når bevilgningene til Nasjonal Transportplan vedtas.

Bybanen er ikke bare vogner på skinner. Den gjør det mulig for politikerne å prioritere miljø i praksis! Til glede både for dagens syklende, og for mange av dagens bilister som blir morgendagens glade syklister.

Hallvard Birkeland
Styremedlem Naturvernforbundet Hordaland