Arealbruksutvalget

Altfor ofte må biologisk mangfold og verdifulle økosystemer gi tapt for hytter, veier, industri, boliger og mye annet. Synes du nok er nok? Har du lyst til å engasjere deg? Bli med i vårt nye arealbruksutvalg! Kontakt oss hvis du vil være med eller har lyst til å vite mer!

Bruer i Lågendeltaet. Foto: Kristian SlaatsveenKristian Slaatsveen

Kontakt oss!