Årsmelding 2019

Årsmelding 2019 Laget har per 18.januar 2020 108 medlemmer, som er en økning på åtte medlemmer.

 

 

Styret har bestått av:

Fred Kuyper – leder og kasserer – Nord-Aurdal

Ole Morten Fossli – sekretær – Etnedal

Bjørn Kjensli – styremedlem – Øystre Slidre

Kenneth Østgård – styremedlem Sør-Aurdal

Bjørn Vagstein – varamedlem – Nord-Aurdal

Revisor – Tor Lunnan

Valgkomiteen – Tomas Aslaksby og Liv Marit Enoksen

 

Styremøter

Det er avholdt 4 styremøter

Referat fra disse møter er lagt ut på vår nettside https://naturvernforbundet.no/oppland/valdres/

 

Medlemsmøter:

 • Ifm . med årsmøtet ble det gjennomført en «Speakers Corner». Fem innlegg.
 • Onsdag 24.april starter vi vår aksjon for fjerning av lupin og eventuell andre uønskede planter met et møte i Kulturhuset på Fagernes. Foredragsholdere fra Fylkesmannen, Vegvesenet og Dokkadelta nasjonale våtmarksenter orienterer innledningsvis. Både medlemmer og representanter for diverse organisasjoner deltok i møtet.
  Fordragsholdere:
  Fra Fylkesmannen: Guri Grønolen: «Fremmede arter – Regelverk og prioriteringer i fylket».
  Fra Vegvesenet: Grete Sponga: «Hagelupin langs veg i Valdres».
  Fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Anne-Sofie Bergene Strømme: «Bekjempelsesforsøk på hagelupin».
   
  Diverse aktiviteter:
 • Ifm. Lupinaksjonen ble det holdt en del møter med representanter for hytteforeninger, kommunerepresentanter og det ble gjennomført rydding flere plasser i Valdres. For mer informasjon se rapporten som ligger på vår nettside https://naturvernforbundet.no/oppland/nyheter/category2651.html  under fanen Brev og uttalelser.
   
 • Deltakelse i «Aksjon Aqua». Naturvernforbundet i Valdres har vært formell part i aksjonen og deltatt i flere møter med sekretariatet, som er tilknyttet Valdres Natur- og Kulturpark.  Medlemmer av Naturvernforbundet har gjennomført tre store ryddeaksjoner, i tillegg til alle de andre aksjoner som er blitt gjennomført av private og andre organisasjoner. Vår rapport ligger på samme nettside / fane som lupinrapporten.
   
 • Deltakelse i «Fjellgrensenettverket». To av våre styremedlemmer har deltatt aktivt i Fjellgrensenettverket, som har som mål å redusere utbygging av hytter i sårbare naturområder.
   
  Sosiale medier:
 • Avisinnlegg: leder for laget har sendt inn 10 avisinnlegg, en del innlegg på egne vegner, men naturvernrelatert.
 • Nettsida: Vi forsøker å holde vår nettside oppdatert.
 • Facebook: Vi legger ut en del saker på vår FB-side.