Årsmøte i Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land

Velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl. 18 i Nedre Torvgate 3, Gjøvik!

Tid: Torsdag 16. mars kl. 18.00
Sted: Human-Etisk Forbunds lokaler i Nedre Torvgate 3, Gjøvik (se kart her)

Hvis du ikke finner fram, ring leder Paul Lindviksmoen på telefon 995 50 886.

PROGRAM

Kl. 18.00-19.30
Årsmøtesaker

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Innmeldte saker
Sak 6 Forslag til aktivitetsplan
Sak 7 Budsjett
Sak 8 Valg

Kl. 19.30-21.00
Åpent møte

Rolf Jørn Karlsen: Fuglelivet i Gjøvik, Toten og Land i et 50 års-perspektiv

ÅRSMØTEDOKUMENTER