22.feb 2024

Årsmøte i Naturvernforbundet i Hamar og omegn

Hva: Årsmøte
Når: 22.feb, kl. 18:00
Hvor: Bylab Hamar, Torggata 63, Hamar

Velkommen til skogforedrag og årsmøte!

Kl. 18.00 vil Siri Tollefsen fortelle om prosjektet Skogen – mer enn bare trær. Siri er organisasjonsrådgiver for skogsaker i Naturvernforbundets sekretariat.

Årsmøtets formelle del starter kl. 19.00.

Det blir enkelt servering.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2023
  4. Regnskap 2023
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2024
  7. Budsjett 2024
  8. Valg – styre, valgkomité, revisor, utsendinger til fylkesårsmøte og landsmøte

Har du lyst til å være aktiv i lokallaget? Kan du tenke deg å sitte i styret? Ta kontakt med fylkessekretær Ida-Sofie på e-post is@naturvernforbundet.no eller telefon 414 66 239!