06.mar 2023

Årsmøte i Naturvernforbundet i Sør-Østerdal

Hva: Årsmøte
Når: 06.mar, kl. 18:30
Hvor: Generalgården, Elverum

Tur til Knappkjølen. Naturvernforbundet i Sør-Østerdal.

Naturvernforbundet i Sør-Østerdal ønsker velkommen til årsmøte. Alle medlemmer er velkomne, og alle medlemmer har stemmerett.

Tid: Mandag 6. mars kl. 18.30
Sted: Generalgården, Fjeldmoravegen 1, Elverum

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, blir det etter årsmøtet et bildeforedrag ved naturfotograf Jan-Rune Samuelsen, der han vil belyse viktigheten av
å ivareta villmarkspreget naturskog og intakte skogøkosystemer, sett i lys av ulike brukerinteresser, som bl.a. intensiv skogsdrift. Han vil også ta opp kvaliteten og funksjonen av vår nærnatur som 100-metersskoger og større nærfriluftsområder, bl.a. med eksempler fra Elverum.

Les mer om årsmøteprogrammet her!