Fagutvalgene i Innlandet

Vil du bidra på fylkesnivå? Vi etablerer flere fagutvalg som vil ha ansvar for saker innenfor ulike fagområder. Alle utvalgene trenger flere medlemmer, så om du har kunnskap eller engasjement innenfor et av disse områdene, vil vi svært gjerne høre fra deg!

  • Skogutvalget: Jobber med skogsaker rundt om i fylket. Ulovlig hogst, grøfting, vern – her er det flere års erfaring allerede.
     
  • Klimautvalget: Hva kan gjøres lokalt og regionalt for å bremse klimaendringene?
     
  • Arealbruksutvalget: Utvalget vil jobbe med nedbygging av natur og verneområder, hytteutbygging, veibygging osv.
     
  • Naturgledeutvalget: Utvalget vil jobbe utadvendt for å motivere og inspirere. Fokus på positive saker om natur og klima. Folkeopplysning!

Ta kontakt med oss!