Høringssvar: Arealplan Ringsaker kommune

Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge. De ligger også på topplista når det gjelder nedbygging av matjord.

Foto Per Ivar Kvammen Granskog på Knappkjølen

Naturvernforbundet i Hamar og Omegn og Naturvernforbundet i Innlandet har sendt felles høringssvar til Ringsaker kommune om kommuneplanens arealdel.

Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge. De ligger også på topplista når det gjelder nedbygging av matjord. Arealplanen til Ringsaker er derfor et veldig viktig verktøy for å bevare naturmangfold og matjord i denne store kommunen.

Last ned høringsinnspillet nedenfor: