Høringsinnspill til kommunedelplan for Øyer sør

Øyer er i dag en av landets større hyttekommuner, med 3540 registrerte fritidsboliger per
01.01.2022. Kommunedelplanen for Øyer sør legger opp til en fortsatt sterk utbyggingstakt, med en planreserve
på 2634 enheter for kommende tolvårsperiode. Naturvernforbundet i Lillehammer og Naturvernforbundet i Innlandet har kommet med innspill til
kommunedelplanen. Innspillet ble sendt 20.01.2023.