Høringsinnspill til melding om Øystadmarka solkraftverk i Søndre Land kommune – med forslag til konsekvensutredningsprogram

Energeia AS har planer om et 1700 dekar stort solkraftverk i Øystadmarka. Fylkeslaget har sammen med Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land kommet med våre kritiske bemerkninger. Innspillet ble sendt 15.10.2022.