Høringssvar: Kommuneplan for boligutvikling i Hamar

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet og oppfordrer på det sterkeste å innlemme en nullvisjon for arealendring.

Flyfoto av Hamar sentrumWikimedia Commons

Lokallaget har levert høringssvar i Hamar kommunes saksbehandling av kommuneplan for boligutvikling. Dette er en viktig plan som definerer målene for boligutvikling i hele kommunen, som har stor betydning for naturavtrykket.

Vi synes det er positivt at det legges vekt på at boligbygging skal være klimavennlig, og at det er viet et kapittel til klima- og miljøvennlige boliger og boligbygging. Det står at det skal satses på fortetting, ombruk av materialer, gangavstand til hverdagsfunksjoner, bedre tilrettelegging av kollektivtransport, bygging av boliger med lave klimagassutslipp gjennom hele livsløpet osv. Dette er optimistiske og lovende tanker.