Høringssvar til forslag til lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-Odal kommune

Det vurderes å tillate vannskuterkjøring på Storsjøen. Naturvernforbundet i Innlandet vil på det sterkeste fraråde å åpne for slik motorisert ferdsel, og har sendt høringsinnspill til forslag til lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen. Innspillet ble sendt 02.04.2023.