Hva betyr NTP 2025-2036 for Innlandet?

22. mars ble ny Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram. Regjeringen har snakket varmt om vedlikehold av veiene og skinnene vi har, men ny NTP er basert på fortidas tenkemåter heller enn framtidas behov. Finnes det lyspunkter i Innlandet?

Ny E6-trasé ved Lågendeltaet er allerede rensket for skog. Foto: Ida-Sofie Stryken.Ny E6-trasé ved Lågendeltaet er allerede rensket for skog. Foto: Ida-Sofie Stryken.

Klima- og naturkrisa krever kraftige samfunnsendringer innen 2030. Regjeringens transportplan tar små skritt i riktig retning, men bommer på kursendringen vi trenger. Det er Stortinget som skal vedta planen – vil de rette opp feilene?

– Politikerne må lytte til forskerne: Vi må bygge transportsystemet for framtida vi vil ha, og ikke basert på prognoser om evig vekst i bil- og flytrafikk. Det er oppskriften på økte utslipp, dramatiske naturødeleggelser og galopperende misbruk av fellesskapets ressurser, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Før valget i 2021 gjennomførte Naturvernforbundet en kampanje for å sette lys på naturødeleggelsene fra norske motorveiprosjekt. Siden har regjeringen lempet på kravet om at det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på de fleste stamveier, men vil ikke instruere Nye Veier om å redusere omfanget av sine prosjekt. 

– Vi er skuffet over at regjeringens framtidsplan er full av store motorveiprosjekt som vil rasere enorme mengder natur og legge til rette for økt trafikk. Blant verstingene er nye motorveier gjennom naturreservat, i både Lågendeltaet og Tyrifjorden på Ringerike, sier Gulowsen. 

I NTP blir det slått fast at arbeidet med E6 Moelv-Øyer skal fortsette som planlagt, med til sammen en kostnad på 16,3 milliarder kroner. Den planlagte E6-kryssingen gjennom Lågendeltaet er et av prosjektene Naturvernforbundet krever at Stortinget tar ut av NTP.

– Noe av problemet er at regjeringen behandler Nye Veier som ei hellig ku. Når de ikke vil bruke eiermakten til å styre mot mindre naturødeleggelse, gir det stø kurs mot mer asfalt, avslutter Gulowsen.

Godt og dårlig nytt i Innlandet

Det er naturligvis delte meninger om hva som er godt og dårlig nytt i regjeringens NTP. Her er noen av våre vurderinger:

Positivt

  • Dobbeltspor hele veien inn til Hamar. Dobbeltspor gir store muligheter for passasjerer og gods videre nordover.
  • Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen. Dette er en sak vi har jobbet for i mange år.
  • «Bra nok»-standard heller enn firefeltskrav ved bygging av nye veier, for eksempel på nordgående E6 mot Ringebu og Otta.

Negativt

  • E6 Moelv-Øyer, med kryssing gjennom Lågendeltaet naturreservat, er fortsatt prioritert.
  • E16 mellom Kongsvinger og E6 (Kløfta) er fortsatt prioritert. Framdriften er uviss.  

Klikk her for å se NRK Innlandets oppsummering av hva NTP betyr for vårt fylke