Innspill til høring av mulig tillatelse til dispensasjon fra LNF-formålet til Lundersæter Solcellepark, Kongsvinger kommune

Lundersæter Solcellepark er planlagt anlagt på gårdsnummer 141, bruksnummer 64 i Kongsvinger kommune. Det aktuelle området er LNF-område bestående av myr og berg. I områdets ytterkant er det småskog. Tiltaket krever dispensasjon fra LNF-formålet. Vi har sendt våre innspill. Høringsfristen var 09.09.2022.