Innspill til oppstart av detaljregulering for Gaia 950 i Øyer kommune

Det er varslet oppstart av detaljregulering for Gaia 950 (nåværende Gaiastova). Hensikten med planarbeidet er ifølge planvarselet å legge til rette for en utvikling av området til en helårsdestinasjon og knutepunkt i Hafjell/Øyer Sør.

Det planlegges hotell (ca. 100 rom) med konferansedel, forretninger (dagligvare, sportsbutikk, bakeri, restaurant mv.) og ca. 100 leiligheter (fritidsformål). Det planlegges også aktiviteter som trening, tennis, svømming/spa mv. i underetasje, samt parkeringsanlegg under bakken. Vi har sammen med Naturvernforbundet i Lillehammer sendt våre innspill til planprogram og konsekvensutredningsprogram for Gaia 950.

Høringsfristen var 01.10.2022.