Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Hafjell fjellandsby H4 og H7 i Øyer kommune

I forbindelse med fullføring av utbygging av Hafjell fjellandsby, er det varslet oppstart av planarbeid for områdene H4 og H7.

Vi har sendt våre innspill sammen med Naturvernforbundet i Lillehammer. Høringsfristen var 19.09.2022.