Klage på dispensasjonsvedtak for E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer kommune

Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Innlandet, Naturvernforbundet i Lillehammer og
Lågendeltaets venner viser til Statsforvalteren i Innlandets dispensasjonsvedtak av 25. april
2022 om motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Vi klager herved på vedtaket. Klagen er sendt inn 16.05.2022.

Vår klage ble tatt til følge av Miljødirektoratet. Klikk her for å lese om Miljødirektoratets vedtak.

Ler mer om Lågendeltaet-saken her!