Klimautvalget

Hva kan vi i Innlandet gjøre for å bremse klimaendringene – lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt? Vårt nye klimautvalg trenger deg som har gode ideer, engasjement og kunnskap om klima og energi. Kontakt oss hvis du vil være med eller har lyst til å vite mer!

Kontakt oss!