Kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6

Naturvernforbundet i Innlandet stiller seg bak FNF Innlandet sitt innspill til kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6, sammen med flere andre organisasjoner. Høringsfristen var 25.03.2022.