Motorvei for natur?

Om naturens og menneskers rettsvern i Lågendeltaet naturreservat.
Velkommen til symposium på Litteraturhuset i Oslo lørdag 15. april kl. 10-15!

Fotomontasje Lågendeltaet. Foto: Bernt M. Tordhol m.fl.

Våre gode samarbeidspartnere Lågendeltaets venner samler de beste i landet for å belyse alle sider av Lågendeltaet-saken: juridiske spørsmål, fakta om Lågendeltaet (naturtap, klimatap, forvaltningsprosesser, veibygging) samt verdispørsmål.

Hva er vern verdt? Miljødirektoratet ga avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå har regjeringen sagt at de likevel vil bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t tvers gjennom naturreservatet.

Regjeringen legger opp til å endre selve verneforskriften, lovens strengeste naturvern, slik at veien likevel kan bygges! På symposiet reises det spørsmål fra fagfolk om hvorvidt dette er i samsvar med lovens intensjon.

Kom og hør hva jurister, naturforskere, samfunnsøkonomer, filosofer og aktivister sier om saken! Er regjeringen i ferd med å pådra seg en ny Alta- eller Fosen-sak når de vil oppheve fredningsvern for å bygge firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat?

Les mer om arrangementet og programmet her!