Naturgledeutvalget

Er du naturglad? Synes du naturen er fantastisk og verdifull? Vi trenger deg i vårt nye naturgledeutvalg! Utvalget vil inspirere til naturvennlige aktiviteter og drive «folkeopplysning» om økologi og klima. Kontakt oss hvis du vil være med eller har lyst til å vite mer!

Kontakt oss!