Naturvernforbundet i Glåmdal vant klagesak

Statsforvalteren har gitt Naturvernforbundet i Glåmdal medhold i sin klage på Kongsvinger kommunestyres vedtak om å tillatte gigantprosjekt i Byparken.

Illustrasjonsbilde reguleringsplan Byparken KongsvingerIllustrasjonsbilde reguleringsplan

I juni 2023 vedtok kommunestyret i Kongsvinger reguleringsplan for sentrumshotell, kino og kultursenter i det populære friluftsområdet Byparken i hjertet av Kongsvinger. Naturvernforbundet i Glåmdal klaget på vedtaket og mente at konsekvensutredningen var utilstrekkelig fordi alternativ lokalisering ikke var utredet og vurderinger etter naturmangfoldloven var mangelfulle. Lokallaget mente disse forholdene medførte saksbehandlingsfeil.

Positiv Byutvikling klaget også på kommunestyrevedtaket. Statsforvalteren i Innlandet oppsummerer klagebehandlingen slik i sitt vedtak av 30. januar:

Vi er etter dette enig med klagerne i at alternativ(er) må utredes. I hvilket omfang dette skal skje, er i stor grad opp til kommunen selv å vurdere. Mangelfull egenvurdering etter NML § 7 må også repareres ved en fornyet behandling av saken. Kommunen bes også vurdere om våre merknader betinger justering/tilføyelse i planbestemmelsene. Klagene har etter dette ført frem. Kommunen må utrede og vurdere saken bedre på de punkter som er nevnt før saken på ny kan sluttbehandles.

Det er svært gledelig at Naturvernforbundet når fram i saker som berører naturverdier.

Les mer om saken og vedtaket på Statsforvalterens nettsider.