Rapport fra årsmøte i Naturvernforbundet i Gausdal

Årsmøtet i år ble arranger som en kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte. Det var noen tekniske problemer i starten, men vi fikk gjennomført både valg og vedtak på demokratisk tilfredsstillende måte. Håvard Kleiven gikk ut styret etter en mannsalder med godt naturvernarbeid.

Protokoll for årsmøtet i Naturvernforbundet i Gausdal

Tid: Tirsdag 9. mars 2021, 19.00 – 21.00
Sted: Zoom videokonferanseplattform eller Forset skole.

Av hensyn til smittevern ble årsmøtet gjennomført både digitalt på videokonferanseplattformen zoom og samtidig muligheter for fysisk oppmøte med påmelding.

Sakspapirer og lenke til møtet ble også lagt ut på våre hjemmesider: https://naturvernforbundet.no/oppland/gausdal/

 

Fysisk til stede på møtet var:

David Helbæk, Bente Helbæk, Stine Thallaug Dalane, Renate Segtnan, Frode Frydenlund, Bjørn Hofstad og Asgeir Lunn

 

Digitale deltakere var:

Micheline Egge Grung, Jan Martin Listuen, Live Helbæk og Ole Kristian Skarkerud.

Saksliste

Sak 1 Valg av møteleder og referent

David Helbæk ble valgt til møteleder

Asgeir Lunn ble valgt til referent

Protokollunderskrivere:

Renate Segtnan og Stine Thallaug Dalane

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtekter skal behandles før valget fordi det kommer forslag om endringer i styrets sammensetning. Ellers ble innkalling og dagsorden godkjent.

 

Sak 3 Årsmelding

Årsmeldingen ble godkjent med den endringen at årsmøtet ble holdt i september i stedet for i mars 2020, ikke at årsmøtet for 2019 ble flyttet til september 2020 slik som det opprinnelig var formulert.

 

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Aktivitetsplanen ble godkjent og applaudert.

 

Sak 7 Innmeldte saker

Denne saken kom opp i forbindelse med behandlingen av aktivitetsplanen og ble derfor flyttet hit.

Vedtak: Det ble satt ned ei arbeidsgruppe som arbeider for å hindre videre utbyggingen på Skei ved å følge opp «Forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for Skei (2022-2035)»

Gruppa består av Renate Segtnan, Stine Thallaug Dalane, David Helbæk og Micheline Egge Grung.

 

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap ble lagt fram på møtet.

Regnskapet ble godkjent. Noe budsjett ble ikke lagt fram eller etterspurt.

 

Sak 8 Vedtekter

Vedtatt med Asgeir Lunn sine endringsforslag.

 

Sak 6 Valg

Valgkomiteens innstilling gikk gjennom og ble vedtatt.

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

Leder               David Helbæk               Tar gjenvalg            Velges for ett år

Kasserer           Frode Frydenlund          Tar gjenvalg            Velges for to år

Styremedlem     Stine Thallaug Dalane    Ny                    Velges for to år

Styremedlem     Geir Åke Dahlen             Tar gjenvalg            Velges for to år 

Styremedlem     Eric Visser                    Tar gjenvalg            Velges for to år

Revisor:            Jon Sylte                      Tar gjenvalg            Velges for ett år

Valgkomite:

                       Jan Martin Listuen         Tar gjenvalg            Velges for to år

                       Asgeir Lunn                  Tar gjenvalg            Velges for ett år

Håvard Kleiven takket nei til gjenvalg. Han har vært med i styret en mannsalder og gjort mye godt naturvernarbeid. Håvard hadde meldt avbud til årsmøte på grunn av sjukdom. David hadde kjøpt blomster som ble levert på døra dagen etter.

David Helbæk ble valgt til lokallagets utsending til fylkesårsmøtet 18. mars 2021. Han kan få med seg en til fra styret.

David Helbæk ble valgt til landsmøtedelegat til landsmøtet 23. – 25. april 2021.

10. mars 2021, Asgeir Lunn

                       referent