Skogutvalget

Skogutvalget jobber med skogsaker rundt om i fylket. Ulovlig hogst, grøfting, vern – her er det flere års erfaring allerede. Ta kontakt hvis du vil bli med eller har lyst på mer informasjon.

Kontakt oss!