Vakkert vassdragstreff i Vågå

Årets vassdragstreff gikk av stabelen i Vågå 3.–5. september, i strålende høstvær. Arrangører var Vassdragsvernrådet, Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel, Naturvernforbundet i Innlandet og Norges Naturvernforbund.

Tema for årets vassdragstreff var vassdraget Finna i Vågå. Finna ble vernet mot kraftutbygging i 1993 på bakgrunn av store naturfaglige verdier, kulturminneverdier og friluftsinteresser. 

Seminarprogrammet bød på både solid faglig innhold, sosialt samvær og utflukt til Finndalen. Treffet hadde fokus på hvordan verneverdiene i vassdrag, i dette tilfellet Finna, kan ivaretas når flomsikringstiltak er nødvendig av hensyn til folk, infrastruktur og lokalsamfunn.

Kunnskapsrike fagpersoner og engasjerte politikere gjestet treffet. Ordfører Harald Sve Bjørndal åpnet seminaret, og generalsektretær Christian Steel i SABIMA slo innledingsvis an tonen ved å dra opp de overordnede perspektivene. Andre bidragsytere var Naturvernforbundets nestleder Synnøve Kvamme, koordinator Ole Morten Fossli i Forum for natur og friluftsliv Innlandet, administrerade direktør Hans Kolden i Eidefoss vannkraft, forskar Ulrich Pulg i Norce og daglig leder Frode Damstuen i Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal.

Lørdag ettermiddag fikk vi en imponerende befaring og orientering i Finndalen, med kjentmann Jakup Skjedsvoll som turleder. 

Se programmet for vassdragstreffet her.

En av deltakerne var Ole Midthun, fylkesleder i Naturvernforbundet i Innlandet.  

– Jeg satte veldig pris på muligheten til å møte interesserte fra hele fylket og landet, og få et innblikk i den faglige kvalititen vi sitter på i Naturvernforbundet. Finna er et unikt område med unike utfordringer, så jeg er veldig takknemlig for å få bli med og se vassdraget med mine egne øyne. Etter hvert som vi får erfaring i det nye fylkeslaget, håper jeg at vi kan få lignende opplevelser i andre deler av fylket.  

Medarrrangører var FNF Innlandet, DNT, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening Oppland, Gudbrandsdal Sportsfiskerforening og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Miljødirektoratet bidro med økonomisk støtte.

Vi takker arrangørene for en lærerik, hyggelig og vakker helg!